A1 KEZDŐ

Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy hajlandó a mondanivalóját
kissé lassabban vagy más kifejezésekkel is megismételni, illetve segíti a mondanivaló
megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi
szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be
tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.

A2 ÚJRAKEZDŐ

Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt
mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor
is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt
vegyen.

B1 ALAPFOK

Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről,
életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről.
Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül
részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl.
család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban.

B2 KÖZÉPFOK

Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és
céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit.
Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes.
Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve
kifejti a véleményét.

C1 FELSŐFOK

Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, az érdeklődési körébe tartozó
témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a
különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.
Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket.
A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai
kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a
beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni.

C2 ANYANYELVI SZINT

Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket
is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.
Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmaz
sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az
árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a
mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik.
Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva írja le vagy fejti ki bármit, előadását
logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és
megjegyezze.